PALANGOS LOPŠELIS-DARŽELIS „PASAKA“ PEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ SĄRAŠAS

 

Eil. Nr. Pavardė, vardas Pareigybė Kvalifikacinė kategorija
1. Bagdonienė Laima Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Vyresnioji auklėtoja
2. Bernatavičienė Vita Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Vyresnioji mokytoja
3. Gabriolaitė Banga Meninio ugdymo mokytoja Mokytoja metodininkė
4. Gadliauskienė Vida Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Auklėtoja metodininkė
5. Jokubienė Iruta Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Auklėtoja
6. Kisielienė Dovilė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Vyresnioji auklėtoja
7. Kostkienė Aurelija Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Mokytoja metodininkė
8. Latonienė Dalia Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Auklėtoja metodininkė
9. Laučienė Auksė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Vyresnioji auklėtoja
10. Mauricienė Valdonė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Vyresnioji auklėtoja
11. Mažeikytė Silva Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Auklėtoja metodininkė
12. Motiejauskaitė Kristina Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Vyresnioji mokytoja
13. Murauskaitė Vilma Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Auklėtoja
14. Paulauskienė Viktorija Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Mokytoja metodininkė
15. Stainienė Asta Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Auklėtoja
16. Šarkauskaitė Gražina Logopedė Vyresnioji logopedė
17. Viktorija Kellė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Mokytoja
Dirbantys nepagrindinėje darbovietėje
18. Kažienė Monika Meninio ugdymo mokytoja Mokytoja


PALANGOS LOPŠELIS-DARŽELIS ,,PASAKA“
 NEPEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr. Pavardė, vardas Pareigos
1. Andrijauskienė Rasa Auklėtojo padėjėja
2. Bendikas Petras  Aplinkos tvarkytojas
3. Čebatorienė Ieva Apskaitininkė,

direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams

4. Daubaraitė-Navickė Lina Raštinės administratorė,

duomenų bazių specialistė

5. Ilgaudaitė Laura  Dietistė
6. Ilgaudienė Danutė Virėja
7. Jankauskė Olivija Auklėtojo padėjėja
8. Jonušienė Daiva Auklėtojo padėjėja
9. Karčiauskienė Laimutė Vyriausioji buhalterė
10. Kliauzaitė Ramutė Auklėtojo padėjėja
11. Kniūkšta Rimantas sargas
12. Macius Rimantas Statinių techninės priežiūros ir einamojo remonto darbininkas,

sargas

13. Meškienė Rūta Auklėtojo padėjėja
14.  Maštarienė Živilė Auklėtojo padėjėja
15. Petrikienė Gražina Auklėtojo padėjėja
16. Racius Raimondas Statinių techninės priežiūros ir einamojo remonto darbininkas,

sargas

17. Rimkutė Lijana Auklėtojo padėjėja
18. Rubavičienė Lina Auklėtojo padėjėja
19. Smilgevičienė Loreta Virėja
20. Strazdauskas Donatas Statinių techninės priežiūros ir einamojo remonto darbininkas
21. Šiupinys Antanas Sargas 
22. Vitkauskienė Irena Auklėtojo padėjėja
23. Vitkauskienė Raimonda Auklėtojo padėjėja
24. Žilienė Inesa Auklėtojo padėjėja
25. Žilienė Vilija Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams
26. Žukauskienė Aušra Sandėlininkė
27. Žvikienė Laima Pagalbinė virtuvės darbininkė