PALANGOS LOPŠELIS-DARŽELIS „PASAKA“ PEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr. Pavardė, vardas  Dėstomas dalykas/ arba pareigos Kvalifikacinė kategorija
1.                                       Bagdonienė Laima Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Vyresnioji auklėtoja
2.                                       Bernatavičienė Vita Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Vyresnioji mokytoja
3.                                       Gadliauskienė Vida Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Auklėtoja metodininkė
4.                                       Gabriolaitė Banga Meninio ugdymo mokytoja Mokytoja metodininkė
5.                                       Jokubienė Iruta Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Auklėtoja
6.                                       Kellė Viktorija Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Mokytoja
7.                                       Kostkienė Aurelija Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Mokytoja metodininkė
8.                                           
9.                                       Latonienė Dalia Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Auklėtoja metodininkė
10.                                   Mauricienė Valdonė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Vyresnioji auklėtoja
11.                                   Mažeikytė Silva Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Auklėtoja metodininkė
12.                                   Motiejauskaitė Kristina Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Vyresnioji mokytoja
13.                                        
14.                                   Navickienė Asta Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
15.                                   Paulauskienė Viktorija Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Mokytoja metodininkė
16.                                   Rubavičienė Lina Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
17.                                   Stainienė Asta Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Auklėtoja
18.                                   Spalgenienė Rosita Ikimokyklinio ugdymo mokytoja,

priešmokyklinio ugdymo mokytoja

Vyresnioji mokytoja
19.                                   Šeižienė Dainora Direktorė
20.                                   Šarkauskaitė Gražina Logopedė Vyresnioji logopedė
21.                                   Vaišnorienė Laura Priešmokyklinio

ugdymo mokytoja

Mokytoja
Dirbantys nepagrindinėje darbovietėje
22.                                   Kažienė Monika Meninio ugdymo mokytoja Mokytoja


PALANGOS LOPŠELIS-DARŽELIS ,,PASAKA“
 NEPEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr. Pavardė, vardas  Pareigos
1.                                       Andrijauskienė Rasa Auklėtojo padėjėja
2.                                       Raimondas Malinauskas Aplinkos tvarkytojas
3.                                       Čebatorienė Ieva Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams
4.                                       Daubaraitė-Navickė Lina Raštinės administratorė,

duomenų bazių specialistė

5.                                       Duoblienė Renata Auklėtojo padėjėja
6.                                       Ilgaudaitė Laura Dietistė
7.                                       Ilgaudienė Danutė Virėja

Virtuvės pagalbinė darbininkė

8.                                       Jankauskė Olivija Auklėtojo padėjėja
9.                                       Jonušienė Daiva Auklėtojo padėjėja
10.                                   Karčiauskienė Laimutė Apskaitininkė
11.                                   Kliauzaitė Ramutė Auklėtojo padėjėja
12.                                   Kniūkšta Rimantas sargas
13.                                   Krasauskienė Lina Auklėtojo padėjėja
14.                                   Macius Rimantas Statinių techninės priežiūros ir einamojo remonto darbininkas,

Sargas

15.                                   Maštarienė Živilė Auklėtojo padėjėja
16.                                   Meškienė Rūta Auklėtojo padėjėja
17.                                   Petrikienė Gražina Auklėtojo padėjėja
18.                                   Rimkutė Lijana Auklėtojo padėjėja
19.                                   Smilgevičienė Loreta Virėja

Virtuvės pagalbinė darbininkė

20.                                   Strazdauskas Donatas Statinių techninės priežiūros ir einamojo remonto darbininkas
21.                                   Šiupinys Antanas Sargas
22.                                      
23.                                   Vitkauskienė Raimonda Auklėtojo padėjėja
24.                                   Reinikis Rimantas Statinių techninės priežiūros ir einamojo remonto darbininkas,

Sargas

25.                                   Zubienė Inga Vyriausia buhalterė
26.                                   Žilienė Inesa Auklėtojo padėjėja
27.                                   Žvikienė Laima Virėja

Virtuvės pagalbinė darbininkė

28.                                   Žukauskienė Aušra Sandėlininkė