PALANGOS LOPŠELIS-DARŽELIS „PASAKA“ PEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ SĄRAŠAS

 

Eil. Nr. Pavardė, vardas  Dėstomas dalykas/ arba pareigos Kvalifikacinė kategorija
1.                                       Bagdonienė Laima Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Vyresnioji auklėtoja
2.                                       Bernatavičienė Vita Ikimokyklinio ugdymo mokytoja, priešmokyklinio ugdymo mokytoja Vyresnioji mokytoja
3.                                       Gadliauskienė Vida Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Auklėtoja metodininkė
4.                                       Gabriolaitė Banga Meninio ugdymo mokytoja Mokytoja metodininkė
5.                                       Jokubienė Iruta Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Auklėtoja
6.                                       Kellė Viktorija Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Mokytoja
7.                                       Kostkienė Aurelija Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Mokytoja metodininkė
8.                                       Latonienė Dalia Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Auklėtoja metodininkė
9.                                       Mauricienė Valdonė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Vyresnioji auklėtoja
10.                                   Mažeikytė Silva Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Auklėtoja metodininkė
11.                                   Motiejauskaitė Kristina Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Mokytoja metodininkė
12.                                   Navickienė Asta Direktoriaus pavaduotoja ugdymui  
13.                                   Paulauskienė Viktorija Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Mokytoja metodininkė
14.                                   Rubavičienė Lina Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Mokytoja
15.                                   Stainienė Asta Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Auklėtoja
16.                                   Spalgenienė Rosita Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Vyresnioji mokytoja
17.                                   Šarkauskaitė Gražina Logopedė Vyresnioji logopedė
18.                                   Šeižienė Dainora Direktorė  
19.                                   Vaišnorienė Laura Priešmokyklinio

ugdymo mokytoja

Mokytoja
20.                                   Žymančiūtė Simona Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Dirbantys nepagrindinėje darbovietėje
21.                                   Kažienė Monika Meninio ugdymo mokytoja Mokytoja


PALANGOS LOPŠELIS-DARŽELIS ,,PASAKA“
 NEPEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr. Pavardė, vardas Pareigos

1.

Andrijauskienė Rasa Auklėtojo padėjėja
2. Daubaraitė-Navickė Lina Raštinės (archyvo) vedėja,

duomenų bazių tvarkytoja

3. Čebatorienė Ieva Direktoriaus pavaduotoja ūkiui,

apskaitininkė

4. Duoblienė Renata Auklėtojo padėjėja
5. Ilgaudienė Danutė Virėja
6. Jankauskė Olivija Auklėtojo padėjėja
7. Jonušienė Daiva Auklėtojo padėjėja
8. Kliauzaitė Ramutė Auklėtojo padėjėja

9.

Karčiauskienė Laimutė Apskaitininkė

10.

Kniūkšta Rimantas Pastatų ir sistemos priežiūros, einamojo remonto darbininkas
11. Krasauskienė Lina Auklėtojo padėjėja
12. Macius Rimantas Pastatų ir sistemos priežiūros, einamojo remonto darbininkas,

sargas

13. Klova Alvydas

Aplinkos tvarkytojas

14.  Maštarienė Živilė Aplinkos tvarkytojas
15. Meškienė Rūta Auklėtojo padėjėja
16. Pavarotnikienė Kristina Auklėtojo padėjėja
17.  Petrikienė Gražina Auklėtojo padėjėja
18.  Reinikis Rimantas Statinių techninės priežiūros ir einamojo remonto darbininkas,

Sargas

19.   Rimkutė Lijana Auklėtojo padėjėja
20.  Smilgevičienė Loreta Virėja
21. Strazdauskas Donatas Pastatų ir sistemos priežiūros, einamojo remonto darbininkas
22.  Šiupinys Antanas Sargas
23. Vitkauskienė Irena Auklėtojo padėjėja
24. Vitkauskienė Raimonda Auklėtojo padėjėja
25. Zubienė Inga Vyriausia buhalterė
26. Žilienė Inesa Auklėtojo padėjėja
27. Žvikienė Laima Virėja

Virtuvės pagalbinė darbininkė

28. Žukauskienė Aušra Sandėlininkė