PALANGOS LOPŠELIS-DARŽELIS „PASAKA“ PEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ SĄRAŠAS

 

Eil. Nr. Pavardė, vardas  Dėstomas dalykas/ arba pareigos Kvalifikacinė kategorija
1.                                       Bagdonienė Laima Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Vyresnioji auklėtoja
2.                                       Bernatavičienė Vita Ikimokyklinio ugdymo mokytoja, priešmokyklinio ugdymo mokytoja Vyresnioji mokytoja
3.                                       Gadliauskienė Vida Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Auklėtoja metodininkė
4.                                       Gabriolaitė Banga Meninio ugdymo mokytoja Mokytoja metodininkė
5.                                       Jokubienė Iruta Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Auklėtoja
6.                                       Kellė Viktorija Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Mokytoja
7.                                       Kostkienė Aurelija Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Mokytoja metodininkė
8.                                       Latonienė Dalia Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Auklėtoja metodininkė
9.                                       Mauricienė Valdonė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Vyresnioji auklėtoja
10.                                   Mažeikytė Silva Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Auklėtoja metodininkė
11.                                   Motiejauskaitė Kristina Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Mokytoja metodininkė
12.                                   Navickienė Asta Direktoriaus pavaduotoja ugdymui  
13.                                   Paulauskienė Viktorija Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Mokytoja metodininkė
14.                                   Rubavičienė Lina Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Mokytoja
15.                                   Stainienė Asta Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Auklėtoja
16.                                   Spalgenienė Rosita Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Vyresnioji mokytoja
17.                                   Šarkauskaitė Gražina Logopedė Vyresnioji logopedė
18.                                   Šeižienė Dainora Direktorė  
19.                                   Vaišnorienė Laura Priešmokyklinio

ugdymo mokytoja

Mokytoja
20.                                   Žymančiūtė Simona Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Dirbantys nepagrindinėje darbovietėje
21.                                   Kažienė Monika Meninio ugdymo mokytoja Mokytoja


PALANGOS LOPŠELIS-DARŽELIS ,,PASAKA“
 NEPEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr. Pavardė, vardas  Pareigos
1.                                       Andrijauskienė Rasa Auklėtojo padėjėja
2.                                       Čebatorienė Ieva Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams
3.                                       Daubaraitė-Navickė Lina Raštinės administratorė,

duomenų bazių specialistė

4.                                       Duoblienė Renata Auklėtojo padėjėja
5.                                       Ilgaudienė Danutė Virėja

Virtuvės pagalbinė darbininkė

6.                                       Jankauskė Olivija Auklėtojo padėjėja
7.                                       Jonušienė Daiva Auklėtojo padėjėja
8.                                       Karčiauskienė Laimutė Apskaitininkė
9.                                       Kliauzaitė Ramutė Auklėtojo padėjėja
10.                                   Kniūkšta Rimantas sargas
11.                                   Krasauskienė Lina Auklėtojo padėjėja
12.                                   Macius Rimantas Statinių techninės priežiūros ir einamojo remonto darbininkas,

Sargas

13.                                   Malinauskas Raimondas Aplinkos tvarkytojas
14.                                   Maštarienė Živilė Auklėtojo padėjėja
15.                                   Meškienė Rūta Auklėtojo padėjėja
16.                                   Petrikienė Gražina Auklėtojo padėjėja
17.                                   Rimkutė Lijana Auklėtojo padėjėja
18.                                   Smilgevičienė Loreta Virėja

Virtuvės pagalbinė darbininkė

19.                                   Strazdauskas Donatas Statinių techninės priežiūros ir einamojo remonto darbininkas
20.                                   Šiupinys Antanas Sargas
21.                                   Vitkauskienė Irena Valytoja
22.                                   Vitkauskienė Raimonda Auklėtojo padėjėja
23.                                   Reinikis Rimantas Statinių techninės priežiūros ir einamojo remonto darbininkas,

Sargas

24.                                   Zubienė Inga Vyriausia buhalterė
25.                                   Žilienė Inesa Auklėtojo padėjėja
26.                                   Žvikienė Laima Virėja

Virtuvės pagalbinė darbininkė

27.                                   Žukauskienė Aušra Sandėlininkė