GERBIAMI TĖVELIAI,

 

Priimame vaikus nuo 1 iki 6 metų į Palangos lopšelį-darželį ,,Pasaka“. Mūsų įstaigoje teikiamas ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas saugioje ir sveikoje aplinkoje, užtikrinamas ugdymo ir socializacijos tęstinumas, veikia  įvairūs papildomo ugdymo būreliai (muzikos, robotikos, dailė, šokio). Įstaigoje vaikams pagal poreikius teikiama logopedo pagalba. Vaikai į Palangos lopšelį-darželį ,,Pasaka“ priimami tėvams (įtėviams, globėjams) pateikus prašymą ir vaiko sveikatos būklės pažymėjimą.

Kviečiame ir laukiame atvykstant adresu Saulėtekio takas 8A, Palanga, tel. (0 460) 54 586, mob. +370 616 00 889, el. paštas mdpasaka@gmail.com,

Palangos lopšelio-darželio ,,Pasaka“ komanda

 

 

Prašymas dėl priėmimo į įstaigą

Informacija apie mokinių priėmimą į 1 klasę

Prašymo forma mokiniams dėl 1 klasės

Sprendimas dėl centralizuoto mokinių priėmimo į Palangos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo

Palangos miesto savivaldybės tarybos sprendimas dėl priėmimo į Palangos miesto savivaldybės ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas vykdančias mokyklos tvarkos aprašas

Palangos miesto savivaldybės tarybos sprendimas dėl priešmokyklinio ugdymo organizavimo tvarkos aprašo

Palangos miesto savivaldybės tarybos sprendimas dėl mokesčio už vaiko išlaikymą Palangos miesto savivaldybės ikimokyklinio ugdymo mokyklose

Palangos miesto savivaldybės tarybos 2021 m. Balandžio 1 d. sprendimo nr. T2-77 „Dėl mokesčio už vaiko išlaikymą Palangos miesto savivaldybės ikimokyklinio ugdymo mokyklose“ pakeitimo

 

 

 

Informacija atnaujinama…