Viešojo pirkimo sutarčių, pirkimo sutarčių ir vidaus sandorių ataskaita 2023 m.

Viešojo pirkimo sutarčių, pirkimo sutarčių ir vidaus sandorių ataskaita 2022 m.

Viešojo pirkimo sutarčių, pirkimo sutarčių ir vidaus sandorių ataskaita 2021 m.

Viešojo pirkimo sutarčių, pirkimo sutarčių ir vidaus sandorių ataskaita 2020 m.

Palangos lopšelio-daželio ,,Pasaka“ direktoriaus 2021 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. A1.3-126 ,,Dėl direktoriaus 2020 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. A1.3-5 ,,Dėl mažos vertės pirkimų“ pakeitimo

Palangos lopšelio-darželio ,,Pasaka“ viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės tvarkos aprašas