Gerbiami ugdytinių tėveliai, darbuotojai,

Nuoširdžiai dėkojame Jums už paramą Palangos lopšeliui-darželiui „Pasaka“, kurią Jūs suteikėte praėjusiais metais pervesdami 1,2 procentus gyventojų pajamų mokesčio sumos. Jūsų skirtos paramos dėka kuriama patraukli ir saugi ugdymosi aplinka ugdytiniams. Visi mūsų planuojami atlikti darbai būtų neįmanomi be lopšelio-darželio bendruomenės pritarimo ir paramos.

Norintys ir galintys paremti įstaigą, gali pervesti pinigines lėšas į nurodytą banko sąskaitą.

Įstaigos rekvizitai dėl paramos pervedimo:

Paramos gavėjas: Palangos lopšelis-darželis „Pasaka“

Įstaigos kodas:190275285

Adresas: Saulėtekio takas 8A, Palanga.

LT127180600000142435

 

PALANGOS LOPŠELIO-DARŽELIO „PASAKA“ 2023 METŲ PARAMOS LĖŠŲ PANAUDOJIMO ATASKAITA