Asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Palangos lopšelio-darželio ,,Pasaka” duomenų apsaugos pareigūno pareigas pagal paslaugų teikimo sutartį eina UAB „Privacy Partners“

Juridinio asmens kodas 304846919

Buveinės adresas: Smolensko g. 6, 407 kab., LT-03201 Vilnius,

Tel. Nr. +370 5 254 8240, el. pašto adresas: gdpr@privacypartners.lt,

Asmuo kontaktams: Paslaugų vadovas Mantas Kapočius.