Palangos lopšelio-darželio direktorė
Dainora Šeižienė

Gyvenimo aprašymas

Palangos lopšelio-darželio ,,Pasaka“ direktoriaus pareigybės aprašymas

Tel.  (8 460) 54 586

El. p. mdpasaka@gmail.com

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Asta Navickienė

Direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės aprašymas
Tel. 
 (8 460) 54 586
El. p. pav.ugdymuipasaka@gmail.com

 

 
 

Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams

Ieva Čebatorienė

Direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams pareigybės aprašymas

Tel.  (8 460) 573 50

Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams

Vilija Žilienė

Direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams pareigybės aprašymas

Tel.  (8 460) 54 586

El. p. pav.ukioreikalamspasaka@gmail.com

 
 

Vyriausioji buhalterė

Laimutė Karčiauskienė

Vyriausiojo buhalterio pareigybės aprašymas

El. p. mdpasaka@gmail.com

Tel.  (8 460) 573 50

 
 

Raštinės administratorė

Lina Daubaraitė-Navickė

Raštinės administratoriaus pareigybės aprašymas

Tel.  (8 460) 54 586

El. p. mdpasaka@gmail.com