Palangos lopšelio-darželio direktorė
Dainora Šeižienė

Gyvenimo aprašymas

Palangos lopšelio-darželio ,,Pasaka“ direktoriaus pareigybės aprašymas

Tel.  (0 460) 54 586El. p. mdpasaka@gmail.com

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Asta Navickienė

Direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės aprašymas
Tel. 
 (0 460) 54 586
El. p. pav.ugdymuipasaka@gmail.com

 

 
 

Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams

Ieva Čebatorienė

Direktoriaus pvaduotojo ūkio reikalams pareigybės aprašymas

Tel.  (0 460) 573 50

El. p. pav.ukioreikalamspasaka@gmail.com

 
 

Vyriausioji buhalterė

Inga Zubienė

Vyriausiojo buhalterio pareigybės aprašymas

El. p. mdpasaka@gmail.com

Tel.  (0 460) 573 50

 
 

Raštinės administratorė

Lina Daubaraitė-Navickė

Raštinės administratoriaus pareigybės aprašymas

Tel.  (0 460) 54 586

El. p. mdpasaka@gmail.com