PALANGOS LOPŠELIO – DARŽELIO „PASAKA“ SAVIVALDA, KOMISIJOS, DARBO GRUPĖS

2023 – 2024 mokslo metai

MOKYKLOS TARYBA:

 • Laima Bagdonienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Vita Bernatavičienės – ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Silva Mažeikytė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Renata Duoblienė – auklėtojo padėjėja;
 • Lijana Rimkutė – auklėtojo padėjėja;
 • Kristina Gustaitienė – tėvų atstovė;
 • Aurelija Povilaitienė- tėvų atstovė.

 

MOKYTOJŲ TARYBA:

 • Mokyklos mokytojai.

 

MOKYTOJŲ METODINĖ GRUPĖ:

 • Asta Navickienė, direktoriaus pavaduoja ugdymui;
 • Mokyklos mokytojai.

 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA:

 • Asta Navickienė, direktoriaus pavaduoja ugdymui, komisijos pirmininkė;
 • Viktorija Paulauskienė – priešmokyklinio ugdymo mokytoja, narė;
 • Gražina Šarkauskaitė – logopedė, narė;
 • Vida Gadliauskienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja, narė;
 • Laura Ilgaudaitė sveikatos priežiūros specialistė, narė

 

Aurelija Kostkienė – priešmokyklinio, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, komisijos sekretorė.

 

MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ (išskyrus psichologus) ATESTACIJOS KOMISIJA:

 • Asta Navickienė, direktoriaus pavaduoja ugdymui, komisijos pirmininkė,
 • Viktorija Paulauskienė – priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė, mokytojų tarybos narė;
 • Dalia Latonienė – priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė;
 • Viktorija Paulauskienė –ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė;
 • Kristina Gustaitienė –mokyklos tarybos atstovė,
 • Lijana Venckuvienė – Palangos miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė, deleguota steigėjo.

 

SVEIKATOS STIPRINIMO VEIKLOS DARBO GRUPĖ:

 • Asta Navickienė, direktoriaus pavaduoja ugdymui, darbo grupės pirmininkė;
 • Vida Gadliauskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Silva Mažeikytė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Laura Ilgaudaitė, mokinių visuomenės sveikatos priežiūros specialistė, dietistė.

VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO VYKDYMO KOORDINAVIMO GRUPĖ:

 • Asta Navickienė, direktoriaus pavaduoja ugdymui, koordinatorė;
 • Gražina Šarkauskaitė, logopedė;
 • Vita Bernatavčienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Aurelija Kostkienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Kristina Motiejauskaitė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

 

STRATEGINIO PLANAVIMO GRUPĖ:

 • Dainora Šeižienė, direktorė, pirmininkė;
 • Laimutė Karčiauskienė, vyriausioji buhalterė;
 • Vida Gadliauskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja,;
 • Laura Vaišnorienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Ieva Čebatorienė, direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams, apskaitininkė;
 • Aušra Žukauskienė, sandėlininkė.

 

2023-2024 METŲ STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS GRUPĖ:

 • Banga Gabriolaitė, meninio ugdymo mokytoja, mokyklos tarybos pirmininkė, pirmininkė;
 • Asta Navickienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
 • Vita Bernatavčienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

 

MOKYKLOS VARDU GAUTOS PARAMOS PRIĖMIMO, INVENTORIZAVIMO, ĮVERTINIMO, APSKAITOS, KONTROLĖS IR SKIRSTYMO KOMISIJA:

 • Aurelija Kostkienė, komisijos pirmininkė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja,
 • Olivija Jankauskė, auklėtojo padėjėja,
 • Danutė Ilgaudienė, virėja, virtuvės pagalbinė darbininkė.

 

Inventorizacijos komisija:

 • Kristina Motiejauskaitė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja, komisijos pirmininkė;
 • Rasa Andrijauskienė – auklėtojo padėjėja;
 • Asta Stainienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja,
 • Živilė Maštarienė – auklėtojo padėjėja,
 • Gražina Šarkauskaitė -logopedė;
 • Lina Daubaraitė-Navickė – raštinės administratorė, duomenų bazių specialistė.