PALANGOS LOPŠELIO-DARŽELIO „PASAKA“ SAVIVALDA, KOMISIJOS, DARBO GRUPĖS

20222023 mokslo metai

MOKYKLOS TARYBA:

 • Banga Gabriolaitė – meninio ugdymo mokytoja, pirmininkė;
 • Viktorija Kellė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Viktorija Paulauskienė – priešmokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Živilė Maštarienė – auklėtojo padėjėja;
 • Loreta Smilgevičienė – virėja, virtuvės pagalbinė darbininkė;
 • Gražina Petrikienė – auklėtojo padėjėja;
 • Martyna Balčytienė – tėvų atstovė;
 • Jurgita Kniežienė – tėvų atstovė;
 • Irmantė Venclovaitienė – tėvų atstovė.

MOKYTOJŲ TARYBA:

 • Mokyklos mokytojai.

MOKYTOJŲ METODINĖ GRUPĖ:

 • Asta Navickienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
 • Mokyklos mokytojai.

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA:

 • Asta Navickienė – direktoriaus pavaduoja ugdymui, komisijos pirmininkė;
 • Viktorija Paulauskienė – priešmokyklinio ugdymo mokytoja, narė;
 • Gražina Šarkauskaitė – logopedė, narė;
 • Laura Ilgaudaitė – dietistė, narė;
 • Vida Gadliauskienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja, narė.

Vilma Murauskaitė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja, komisijos sekretorė.

MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ (išskyrus psichologus) ATESTACIJOS KOMISIJA:

 • Dainora Šeižienė – direktorė, komisijos pirmininkė,
 • Asta Navickienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
 • Auksė Laučienė – ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja, mokytojų tarybos narė;
 • Viktorija Paulauskienė – priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė, mokytojų tarybos narė;
 • Gražina Petrikienė – auklėtojo padėjėja, tarybos narė;
 • Vilma Varpiotienė – Palangos miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė, deleguota steigėjo.

SVEIKATOS STIPRINIMO VEIKLOS DARBO GRUPĖ:

 • Asta Navickienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui, darbo grupės pirmininkė;
 • Vida Gadliauskienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Silva Mažeikytė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Laura Ilgaudaitė – sveikatos priežiūros specialistė, dietistė.

VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO VYKDYMO KOORDINAVIMO GRUPĖ:

 • Asta Navickienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui, koordinatorė;
 • Gražina Šarkauskaitė – logopedė;
 • Vita Bernatavčienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Aurelija Kostkienė – priešmokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Kristina Motiejauskaitė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja.

STRATEGINIO VEIKLOS PLANAVIMO GRUPĖ:

 • Dainora Šeižienė – direktorė, pirmininkė;
 • Inga Zubienė – vyriausioji buhalterė;
 • Kristina Motiejauskaitė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Aurelija Kostkienė – priešmokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Ieva Čebatorienė – direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams, apskaitininkė;
 • Vilija Žilienė – direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams.

2022–2023 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS GRUPĖ:

 • Banga Gabriolaitė – meninio ugdymo mokytoja, mokyklos tarybos pirmininkė;
 • Asta Navickienė – direktoriaus pavaduoja ugdymui;
 • Vita Bernatavičienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Auksė Laučienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja.

 MOKYKLOS VARDU GAUTOS PARAMOS PRIĖMIMO, INVENTORIZAVIMO, ĮVERTINIMO, APSKAITOS, KONTROLĖS IR SKIRSTYMO KOMISIJA:

 • Aurelija Kostkienė – komisijos pirmininkė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Danutė Ilgaudienė – virėja, virtuvės pagalbinė darbininkė;
 • Olivija Jankauskė – auklėtojo padėjėja.

 Inventorizacijos komisija:

 • Gražina Šarkauskaitė – logopedė, komisijos pirmininkė;
 • Valdonė Mauricienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja, narė;
 • Asta Stainienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja, narė.

 MOKYKLOS TĖVŲ KOMITETAS:

 • Aurelija Povilaitienė;
 •  
 • Aurelija Povilaitienė;
 • Erika Jarombauskaitė;
 • Dovilė Griciuvienė;
 • Giedrė Rudienė;
 • Irmantė Venclovaitienė;
 • Jurgita Kniežienė;
 • Kristina Šimkutė.

 

Informacija tikslinama…