PALANGOS LOPŠELIO – DARŽELIO „PASAKA“ SAVIVALDA, KOMISIJOS, DARBO GRUPĖS

2022 – 2023 mokslo metai

 MOKYKLOS TARYBA:

 • Banga Gabriolaitė- meninio ugdymo mokytoja, pirmininkė;
 • Viktorija Kellė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Viktorija Paulauskienė – priešmokyklinio ugdymo mokytoja,
 • Živilė Maštarienė – auklėtojo padėjėja;
 • Loreta Smilgevičienė – virėja;
 • Gražina Petrikienė – auklėtojo padėjėja;
 • Jurgita Kniežienė – tėvų atstovė;
 • Martyna Balčytienė – tėvų atstovė;
 • Irmantė Venclovienė – tėvų atstovė.

MOKYTOJŲ TARYBA:

 • Mokyklos mokytojai.

MOKYTOJŲ METODINĖ GRUPĖ:

 • Asta Navickienė, direktoriaus pavaduoja ugdymui;
 • Mokyklos mokytojai.

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA:

 • Asta Navickienė, direktoriaus pavaduoja ugdymui, komisijos pirmininkė;
 • Viktorija Paulauskienė – priešmokyklinio ugdymo mokytoja, narė;
 • Gražina Šarkauskaitė – logopedė, narė;
 • Laura Ilgaudaitė – dietistė, narė;
 • Vida Gadliauskienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja, narė;

Vilma Murauskaitė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja, komisijos sekretorė.

MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ (išskyrus psichologus) ATESTACIJOS KOMISIJA:

 • Asta Navickienė, direktoriaus pavaduoja ugdymui, komisijos pirmininkė,
 • Viktorija Paulauskienė – priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė, mokytojų tarybos narė;
 • Gražina Petrikienė – auklėtojo padėjėja, mokyklos tarybos atstovė, narė;
 • Vilma Varpiotienė – Palangos miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė, deleguota steigėjo.

SVEIKATOS STIPRINIMO VEIKLOS DARBO GRUPĖ:

 • Asta Navickienė, direktoriaus pavaduoja ugdymui, darbo grupės pirmininkė;
 • Vida Gadliauskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Silva Mažeikytė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Laura Ilgaudaitė, mokinių visuomenės sveikatos priežiūros specialistė, dietistė.

MOKYKLOS TĖVŲ KOMITETAS:

 • Aurelija Povilaitienė;
 • Erika Jarombauskaitė;
 • Dovilė Griciuvienė;
 • Giedrė Rudienė;
 • Irmantė Venclovaitienė;
 • Jurgita Kniežienė;
 • Kristina Šimkutė;
 • Greta Kerienė.

STRATEGINIO PLANAVIMO GRUPĖ:

 • Dainora Šeižienė, direktorė, pirmininkė;
 • Laimutė Karčiauskienė, vyriausioji buhalterė;
 • Vida Gadliauskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja,;
 • Laura Vaišnorienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Ieva Čebatorienė, direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams, apskaitininkė;
 • Aušra Žukauskienė, sandėlininkė.

2022-2023 METŲ STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS GRUPĖ:

 • Banga Gabriolaitė, meninio ugdymo mokytoja, mokyklos tarybos pirmininkė, pirmininkė;
 • Asta Navickienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
 • Vita Bernatavčienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja.

 MOKYKLOS VARDU GAUTOS PARAMOS PRIĖMIMO, INVENTORIZAVIMO, ĮVERTINIMO, APSKAITOS, KONTROLĖS IR SKIRSTYMO KOMISIJA:

 • Aurelija Kostkienė, komisijos pirmininkė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja,
 • Olivija Jankauskė, auklėtojo padėjėja,
 • Danutė Ilgaudienė, virėja, virtuvės pagalbinė darbininkė.

INVENTORIZACIJOS KOMISIJA:

 • Kristina Motiejauskaitė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja, komisijos pirmininkė;
 • Rasa Andrijauskienė – auklėtojo padėjėja;
 • Asta Stainienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja,
 • Živilė Maštarienė – auklėtojo padėjėja,
 • Gražina Šarkauskaitė -logopedė;
 • Lina Daubaraitė-Navickė – raštinės administratorė, duomenų bazių specialistė.