PALANGOS LOPŠELIO – DARŽELIO „PASAKA“
SAVIVALDA, KOMISIJOS, DARBO GRUPĖS

2021 – 2022 mokslo metai

MOKYKLOS TARYBA:

 • Banga Gabriolaitė- meninio ugdymo mokytoja, pirmininkė;
 • Viktorija Kellė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Viktorija Paulauskienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Živilė Maštarienė – auklėtojo padėjėja,
 • Loreta Smilgevičienė – virėja;
 • Gražina Petrikienė – auklėtojo padėjėja;
 • Martyna Balčytienė – tėvų atstovė;
 • Jurgita Kniežienė – tėvų atstovė;
 • Irmantė Venclovaitienė – tėvų atstovė.

 

MOKYTOJŲ TARYBA:

 • Mokyklos mokytojai.

 

MOKYTOJŲ METODINĖ GRUPĖ:

 • Asta Navickienė, direktoriaus pavaduoja ugdymui;
 • Mokyklos mokytojai.

 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA:

 • Asta Navickienė, direktoriaus pavaduoja ugdymui, komisijos pirmininkė;
 • Viktorija Paulauskienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja, narė;
 • Gražina Šarkauskaitė – logopedė, narė;
 • Laura Ilgaudaitė – dietistė, narė;
 • Vida Gadliauskienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja, narė;

 

Vilma Murauskaitė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja, komisijos sekretorė.

 

MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ (išskyrus psichologus) ATESTACIJOS KOMISIJA:

 • Dainora Šeižienė- direktorė, komisijos pirmininkė,
 • Vida Gadliauskienė –ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė, mokytojų tarybos narė;
 • Viktorija Paulauskienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė, mokytojų tarybos narė;
 • Gražina Petrikienė – auklėtojo padėjėja, tarybos narė;
 • Silva Mažeikytė – priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė, mokytojų tarybos narė;
 • Laima Valužienė – Palangos miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėja, deleguota steigėjo.

 

SVEIKATOS STIPRINIMO VEIKLOS DARBO GRUPĖ:

 • Asta Navickienė, direktoriaus pavaduoja ugdymui, darbo grupės pirmininkė;
 • Vida Gadliauskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Silva Mažeikytė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Laura Ilgaudaitė, sveikatos priežiūros specialistė, dietistė

 

VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO VYKDYMO KOORDINAVIMO GRUPĖ:

 • Asta Navickienė, direktoriaus pavaduoja ugdymui, koordinatorė;
 • Gražina Šarkauskaitė, logopedė;
 • Vita Bernatavčienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Aurelija Kostkienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Kristina Motiejauskaitė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja;

 

STRATEGINIO VEIKLOS PLANAVIMO GRUPĖ:

 • Dainora Šeižienė , direktorė, pirmininkė,
 • Inga Zubienė , vyriausioji buhalterė,
 • Krsitina Motiejauskaitė , priešmokyklinio ugdymo mokytoja,
 • Aurelija Kostkienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja,
 • Ieva Čebatorienė , direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams, apskaitininkė,
 • Vilija Žilienė, direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams.

 

2021-2022 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS GRUPĖ:

 • Banga Gabriolaitė, meninio ugdymo mokytoja, mokyklos tarybos pirmininkė,
 • Asta Navickienė, direktoriaus pavaduoja ugdymui;
 • Vita Bernatavičienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Auksė Laučienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja.

 

MOKYKLOS VARDU GAUTOS PARAMOS PRIĖMIMO, INVENTORIZAVIMO, ĮVERTINIMO, APSKAITOS, KONTROLĖS IR SKIRSTYMO KOMISIJA:

 • Valdonė Mauricienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Raimonda Vitkauskienė, auklėtojo padėjėja;
 • Laima Žvikienė, virtuvės pagalbinė darbininkė.

 

Inventorizacijos komisija:

 • Gražina Šarkauskaitė, logopedė, komisijos pirmininkė;
 • Inga Gadliauskienė, auklėtojos padėjėja, narė;
 • Valdonė Mauricienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, narė.
 • Asta Stainienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, narė.

 

MOKYKLOS TĖVŲ KOMITETAS:

 • Dovydas Kuprys;
 • Gintarė Mikolaitytė;
 • Lina Augucevičiūtė;
 • Irmantas Šidlauskas;
 • Viktorija Strazdauskienė;
 • Jurgita Kniežienė;
 • Kristina Šimkutė;
 • Lina Špelverienė;
 • Gintė Šimkevičė.