PALANGOS LOPŠELIO-DARŽELIO „PASAKA“ SAVIVALDA, KOMISIJOS, DARBO GRUPĖS

20212022 mokslo metai

MOKYKLOS TARYBA:

 • Banga Gabriolaitė – meninio ugdymo mokytoja, pirmininkė;
 • Viktorija Kellė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Viktorija Paulauskienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Živilė Maštarienė – auklėtojo padėjėja;
 • Loreta Smilgevičienė – virėja;
 • Gražina Petrikienė – auklėtojos padėjėja;
 • Martyna Balčytienė – tėvų atstovė;
 • Jurgita Kniežienė – tėvų atstovė;
 • Irmantė Venclovaitienė – tėvų atstovė.

MOKYTOJŲ TARYBA:

 • Mokyklos mokytojai.

MOKYTOJŲ METODINĖ GRUPĖ:

 • Asta Navickienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
 • Mokyklos mokytojai.

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA:

 • Asta Navickienė – direktoriaus pavaduoja ugdymui, komisijos pirmininkė;
 • Viktorija Paulauskienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja, narė;
 • Gražina Šarkauskaitė – logopedė, narė;
 • Laura Ilgaudaitė – dietistė, narė;
 • Vida Gadliauskienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja, narė.

Vilma Murauskaitė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja, komisijos sekretorė.

MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ (išskyrus psichologus) ATESTACIJOS KOMISIJA:

 • Dainora Šeižienė – direktorė, komisijos pirmininkė,
 • Vida Gadliauskienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė, mokytojų tarybos narė;
 • Viktorija Paulauskienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė, mokytojų tarybos narė;
 • Gražina Petrikienė – auklėtojo padėjėja, tarybos narė;
 • Silva Mažeikytė – priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė, mokytojų tarybos narė;
 • Laima Valužienė – Palangos miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėja, deleguota steigėjo.

SVEIKATOS STIPRINIMO VEIKLOS DARBO GRUPĖ:

 • Asta Navickienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui, darbo grupės pirmininkė;
 • Vida Gadliauskienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Silva Mažeikytė – priešmokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Laura Ilgaudaitė – sveikatos priežiūros specialistė, dietistė.

VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO VYKDYMO KOORDINAVIMO GRUPĖ:

 • Asta Navickienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui, koordinatorė;
 • Gražina Šarkauskaitė – logopedė;
 • Vita Bernatavčienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Aurelija Kostkienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Kristina Motiejauskaitė – priešmokyklinio ugdymo mokytoja.

STRATEGINIO VEIKLOS PLANAVIMO GRUPĖ:

 • Dainora Šeižienė – direktorė, pirmininkė;
 • Inga Zubienė – vyriausioji buhalterė;
 • Kristina Motiejauskaitė – priešmokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Aurelija Kostkienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Ieva Čebatorienė – direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams, apskaitininkė;
 • Vilija Žilienė – direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams.

2021–2022 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS GRUPĖ:

 • Banga Gabriolaitė – meninio ugdymo mokytoja, mokyklos tarybos pirmininkė;
 • Asta Navickienė – direktoriaus pavaduoja ugdymui;
 • Vita Bernatavičienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Auksė Laučienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja.

 MOKYKLOS VARDU GAUTOS PARAMOS PRIĖMIMO, INVENTORIZAVIMO, ĮVERTINIMO, APSKAITOS, KONTROLĖS IR SKIRSTYMO KOMISIJA:

 • Valdonė Mauricienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Raimonda Vitkauskienė – auklėtojo padėjėja;
 • Laima Žvikienė – virtuvės pagalbinė darbininkė.

 Inventorizacijos komisija:

 • Gražina Šarkauskaitė – logopedė, komisijos pirmininkė;
 • Inga Gadliauskienė – auklėtojo padėjėja, narė;
 • Valdonė Mauricienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja, narė;
 • Asta Stainienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja, narė.

 MOKYKLOS TĖVŲ KOMITETAS:

 • Dovydas Kuprys;
 • Gintarė Mikolaitytė;
 • Lina Augucevičiūtė;
 • Irmantas Šidlauskas;
 • Viktorija Strazdauskienė;
 • Jurgita Kniežienė;
 • Kristina Šimkutė;
 • Lina Špelverienė;
 • Gintė Šimkevičė.