Grupės

„BORUŽĖLĖS“  (Ikimokyklinio ugdymo grupė vaikams nuo 2 iki 3 metų)

Mūsų vardas Boružiukai, 
Mes maži kaip vabaliukai.
Norim augti dideli, 
Būt darželyje pirmi.
Todėl žadam netingėti:
Piešti, šokti, bėginėti,
Pasportuoti, pamiegoti...

Nuo pirmų dienų apgaubsime vaikus globa, rūpesčiu ir meile, padėdami jiems lengviau adaptuotis, įtrauksime į bendrą veiklą ir žaidimus.

„PUMPURĖLIAI“ (Ikimokyklinio amžiaus ugdymo grupė nuo 1 iki 2 metų)

„Pumpurėliai“ mes maži

Esam smalsūs ir linksmi.

Mėgstam šokti ir dainuoti

Daug sportuoti ir šėlioti.

Meilė, švelnumas ir dėmesys padės greičiau adaptuotis, atsiskleisti gebėjimams ir pasijusti visaverčiais grupės nariais. Žaisdami, kurdami, pažindami stiprinsim pasitikėjimą savimi.

„NYKŠTUKAI“  (Ikimokyklinio amžiaus ugdymo grupė nuo 4 iki 5 metų)

Esam „Pasakos“ NYKŠTUKAI

Mums jau keturi metukai.

Drąsūs, stiprūs ir sumanūs.

Mumis žavisi net mamos.

Tėčiai su mumis sportuoja.

Ech, po „Pasaką“ žingsniuojam

„RUDNOSIUKAI“ (Ikimokyklinio amžiaus ugdymo grupė nuo 5 iki 6 metų)

„Rudnosiukai“ mes maži,

Bet užaugsim dideli.

Esam draugiški, linksmi,

Žaidžiame draugų būry.

Prašome pas mus užeiti,

Mes pažaisime drauge.

Ir visi kartu pašoksim,

„Rudnosiukų“ grupėje.

„Rudnosiukai“ - linksmiausi ir gražiausi. Mes bendraujame, žaidžiame, mankštinamės. Siekiame aktyvios partnerystės, kuri padėtų vaikui pereiti nuo ugdymo(si) šeimoje prie ugdymo(si) kolektyve, bendradarbiaujant su šeima. Šeimos dalyvavimas ugdymo procese užtikrina kokybišką vaiko ugdymosi sėkmę.

„DRUGELIAI“ (Ikimokyklinio amžiaus ugdymo grupė nuo 5 iki 6 metų)

Gražus  būrys čia susirinkom, 

Ir išdykaut, ir žaist kartu.

Dienelės šitos bus laimingos, 

Paženklintos vaikų juoku…

Grupės pedagogių tikslas: palepinti vaikus dėmesiu, švelnumu ir leisti jiems pasimėgauti vaikyste, nes ji taip greitai  praeina…

„EŽIUKAI“  (Ikimokyklinio amžiaus ugdymo grupė nuo 3 iki 4 metų)

Kur  ežy, tu taip skubi?

Ką spygliukuose neši?

Kas rytelį aš keliauju į darželį,

o spygliukuose nešu,

daug knygučių įdomių.

Čia turiu gerų draugų,

nekantrauju bus smagu!

Kuriame šiltą, saugią ugdomąją aplinką, kurioje vaikas yra skatinamas pažinti, atrasti, džiaugtis.

„BITUTĖS“ (Priešmokyklinio amžiaus ugdymo grupė nuo 6 iki 7 metų)

 Mes žvitrūs ir linksmučiai,

Triūsiam plušam kaip bitutės.

Kai dienelė ima busti, 

Mes daržely imam dūgzti:
Piešiam, žaidžiam ir konstruojam,
Kuriam, šokam ir sportuojam.
Dainą traukiame linksmai,
Tiriam viską atidžiai.
Turim rūpestėlių šimtą,
Nepavargstam, nes netingim!

Kartu su pasakų herojais draugiškai bendraujame, žaidžiame, susipažįstame, fantazuojame, kuriame, išreiškiame save žodžiais, judesiais, meninėmis priemonėmis.

,,PAUKŠTELIAI“ (Priešmokyklinio amžiaus ugdymo grupė nuo 6 iki 7 metų)

Kas tupi šitam lizdely?

Čia gyvena daug paukštelių.

Suglaudę sparnelius visi,

Atidžiai mokosi visi:

Skaityti, rašyti, skaičiuoti,

Ir su draugu dar pabėgioti.

Išskleisti sparnelius lengvai,

Ir paskraidyti aukštai, aukštai.

Kol saulė glosto paukštelius,

Paukšteliai skuba į namus.

Rytoj išauš kita diena,

Paukšteliai atskubės vėl čia.

Nes juk darželyje smagu,

Gali susirasti daug draugų.

„RAINIUKAI“ (Ikimokyklinio amžiaus ugdymo grupė nuo 4 iki 5 metų)

Mes linksmi Rainiukai, „Pasakos” pily.

Mums patinka žaisti, dūkti  su draugais būry.

Dainuojam serenadas,

Šokam lėtą valsą,

Plojam mes į ritmą,

Veiklų mums čia tikrai nestinga.

Mokomės patys rasti taikius sprendimus, išklausyti ir išgirsti vienas kitą, paskatinti,  užjausti ir atsiprašyti, mylėti save ir kitus, būti švelniais, mielais ir draugiškais.