GERBIAMI TĖVELIAI,

 

Priimame vaikus nuo 1 iki 6 metų į Palangos lopšelį-darželį ,,Pasaka“. Mūsų įstaigoje teikiamas ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas saugioje ir sveikoje aplinkoje, užtikrinamas ugdymo ir socializacijos tęstinumas, veikia pailgintos dienos grupė, įvairūs papildomo ugdymo būreliai (muzikos, robotikos, šokio). Įstaigoje vaikams pagal poreikius teikiama logopedo ir psichologo pagalba. Vaikai į Palangos lopšelį-darželį ,,Pasaka“ priimami tėvams (įtėviams, globėjams) pateikus prašymą ir vaiko sveikatos būklės pažymėjimą.

Kviečiame ir laukiame atvykstant adresu Saulėtekio takas 8A, Palanga, tel. (8 460) 54 586, mob. 8 616 00 889, el. paštas mdpasaka@gmail.com,

Palangos lopšelio-darželio ,,Pasaka“ komanda