Grupės

"BORUŽĖLĖS" (Ikimokyklinio ugdymo grupė vaikams nuo 2 iki 3 metų)

Mūsų vardas Boružiukai, 
Mes maži kaip vabaliukai.
Norim augti dideli, 
Būt darželyje pirmi.
Todėl žadam netingėti:
Piešti, šokti, bėginėti,
Pasportuoti, pamiegoti...

Nuo pirmų dienų apgaubsime vaikus globa, rūpesčiu ir meile, padėdami jiems lengviau adaptuotis, įtrauksime į bendrą veiklą ir žaidimus.

"PUMPURĖLIAI" (Ikimokyklinio amžiaus ugdymo grupė nuo 2 iki 3 metų)

„Pumpurėliai“ mes maži

Esam smalsūs ir linksmi.

Mėgstam šokti ir dainuoti

Daug sportuoti ir šėlioti.

Meilė, švelnumas ir dėmesys padės greičiau adaptuotis, atsiskleisti gebėjimams ir pasijusti visaverčiais grupės nariais. Žaisdami, kurdami, pažindami stiprinsim pasitikėjimą savimi.

"NYKŠTUKAI“  (Ikimokyklinio amžiaus ugdymo grupė nuo 3 iki 4 metų)

Mes „Nykštukai“, mes maži

Būsim draugiški visi.

Žaisim, piešim ir sportuosim,

Daineles gražiai dainuosim.

Dėmesį skirsime vaikų adaptacijai, savarankiškumo, pažinimo įgūdžių lavinimui. Skatinsime vaikų kalbinį aktyvumą.

„RUDNOSIUKAI” (Ikimokyklinio amžiaus ugdymo grupė nuo 4 iki 5 metų)

„Rudnosiukai“ mes maži,

Bet užaugsim dideli.

Esam draugiški, linksmi,

Žaidžiame draugų būry.

Prašome pas mus užeiti,

Mes pažaisime drauge.

Ir visi kartu pašoksim,

„Rudnosiukų“ grupėje.

„Rudnosiukai“ - linksmiausi ir gražiausi. Mes bendraujame, žaidžiame, mankštinamės. Siekiame aktyvios partnerystės, kuri padėtų vaikui pereiti nuo ugdymo(si) šeimoje prie ugdymo(si) kolektyve, bendradarbiaujant su šeima. Šeimos dalyvavimas ugdymo procese užtikrina kokybišką vaiko ugdymosi sėkmę.

„DRUGELIAI“ (Ikimokyklinio amžiaus ugdymo grupė nuo 4 iki 5 metų)

Gražus  būrys čia susirinkom, 

Ir išdykaut, ir žaist kartu.

Dienelės šitos bus laimingos, 

Paženklintos vaikų juoku…

Grupės pedagogių tikslas: palepinti vaikus dėmesiu, švelnumu ir leisti jiems pasimėgauti vaikyste, nes ji taip greitai  praeina…

„EŽIUKAI“  (Ikimokyklinio amžiaus ugdymo grupė nuo 5 iki 6 metų)

Mes „ežiukai“ dar mažiukai,  Ir daržely mums smagu,

Mėgstam žaisti, išdykauti,

Būti su visais kartu.

Saugi, estetiška, žaisminga aplinka, skatinanti vaiko kūrybiškumą, savarankiškumą, pasitikėjimą savimi.

„BITUTĖS“ (Priešmokyklinio amžiaus ugdymo grupė nuo 6 iki 7 metų)

 Mes žvitrūs ir linksmučiai,

Triūsiam plušam kaip bitutės.

Kai dienelė ima busti, 

Mes daržely imam dūgzti:
Piešiam, žaidžiam ir konstruojam,
Kuriam, šokam ir sportuojam.
Dainą traukiame linksmai,
Tiriam viską atidžiai.
Turim rūpestėlių šimtą,
Nepavargstam, nes netingim!

Kartu su pasakų herojais draugiškai bendraujame, žaidžiame, susipažįstame, fantazuojame, kuriame, išreiškiame save žodžiais, judesiais, meninėmis priemonėmis.

,,PAUKŠTELIAI“ (Priešmokyklinio amžiaus ugdymo grupė nuo 6 iki 7 metų)

„Paukšteliai“ linksmai čiulba

Smagiam draugų būrį.

Čia šokam ir dainuojam,

sportuojame visi.

Mes mėgstam piešt ir žaisti,

Ir pasakų klausyt.

Smagu mums visą dieną

Šioj „Pasakų“ šaly.

Ypatingą dėmesį skirsime vaikų adaptacijai, sensorinių pojūčių ugdymui, vaikų kalbai ir žaidimams, bendrausime ir bendradarbiausime su tėvais.

"RAINIUKAI" (Ikimokyklinio amžiaus ugdymo grupė nuo 3 iki 4 metų)

Mes linksmi Rainiukai, „Pasakos” pily.

Mums patinka žaisti, dūkti  su draugais būry.

Dainuojam serenadas,

Šokam lėtą valsą,

Plojam mes į ritmą,

Veiklų mums čia tikrai nestinga.

Mokomės patys rasti taikius sprendimus, išklausyti ir išgirsti vienas kitą, paskatinti,  užjausti ir atsiprašyti, mylėti save ir kitus, būti švelniais, mielais ir draugiškais.