PALANGOS LOPŠELIO – DARŽELIO „PASAKA“ SAVIVALDA, KOMISIJOS, DARBO GRUPĖS

2020 – 2021 mokslo metai

 MOKYKLOS TARYBA:

 • Banga Gabriolaitė- meninio ugdymo mokytoja, pirmininkė;
 • Vida Gadliauskienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Iruta Jokubienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Lina Daubaraitė-Navickė – raštinės administratorė, duomenų bazių specialistė,
 • Ieva Čebatorienė – direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams;
 • Gražina Petrikienė – auklėtojo padėjėja;
 • Jurgita Kniežienė – tėvų atstovė;
 • Renata Stonkienė – tėvų atstovė;
 • Danguolė Kubilienė – tėvų atstovė.

 

MOKYTOJŲ TARYBA:

 • Mokyklos mokytojai.

 

MOKYTOJŲ METODINĖ GRUPĖ:

 • Asta Navickienė, direktoriaus pavaduoja ugdymui;
 • Mokyklos mokytojai.

 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA:

 • Asta Navickienė, direktoriaus pavaduoja ugdymui, komisijos pirmininkė;
 • Viktorija Paulauskienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja, narė;
 • Gražina Šarkauskaitė – logopedė, narė;
 • Laura Ilgaudaitė – dietistė, narė;
 • Vida Gadliauskienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja, narė;

Vilma Murauskaitė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja, komisijos sekretorė.

 

MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ (išskyrus psichologus) ATESTACIJOS KOMISIJA:

 • Dainora Šeižienė- direktorė, komisijos pirmininkė,
 • Vida Gadliauskienė –ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė, mokytojų tarybos narė;
 • Viktorija Paulauskienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė, mokytojų tarybos narė;
 • Gražina Petrikienė – auklėtojo padėjėja, tarybos narė;
 • Silva Mažeikytė – priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė, mokytojų tarybos narė;
 • Laima Valužienė – Palangos miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėja, deleguota steigėjo.

 

MOKYKLOS TĖVŲ KOMITETAS:

 • Irmantas Šidlauskas;
 • Renata Dagenienė;
 • Jurgita Kniežienė;
 • Oksana Dobrodiejenė;
 • Lina Špelverienė;
 • Danguolė Kubilienė;
 • Jurgita Drungilaitė
 • Laura Romeraitė-Kuklierienė

 

SVEIKATOS STIPRINIMO VEIKLOS DARBO GRUPĖ:

 • Asta Navickienė, direktoriaus pavaduoja ugdymui, darbo grupės pirmininkė;
 • Vida Gadliauskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Silva Mažeikytė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Laura Ilgaudaitė, sveikatos priežiūros specialistė, dietistė.

 

VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO VYKDYMO KOORDINAVIMO GRUPĖ:

 • Asta Navickienė, direktoriaus pavaduoja ugdymui, koordinatorė;
 • Gražina Šarkauskaitė, logopedė;
 • Vita Bernatavčienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Aurelija Kostkienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Kristina Motiejauskaitė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja;

 

STRATEGINIO PLANAVIMO GRUPĖ:

 • Dainora Šeižienė, direktorė; pirmininkė;
 • Inga Zubienė, vyr. buhalterė, narė;
 • Silva Mažeikytė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja, narė;
 • Iruta Jokubienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, narė.
 • Vilma Murauskaitė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, narė;
 • Ieva Čebatorienė, direktoriaus pavaduotoja ūko reikalams, apskaitininkė, narė;
 • Vilija Žilienė, direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams, narė.

 

2020-2021 METŲ STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS GRUPĖ:

 • Banga Gabriolaitė, meninio ugdymo mokytoja, mokyklos tarybos pirmininkė,
 • Asta Navickienė, direktoriaus pavaduoja ugdymui, narė;
 • Vita Bernatavičienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, narė;
 • Kristina Motiejauskaitė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja, narė.

  

MOKYKLOS VARDU GAUTOS PARAMOS PRIĖMIMO, INVENTORIZAVIMO, ĮVERTINIMO, APSKAITOS, KONTROLĖS IR SKIRSTYMO KOMISIJA:

 • Valdonė Mauricienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Raimonda Vitkauskienė, auklėtojo padėjėja;
 • Laima Žvikienė, virtuvės pagalbinė darbininkė.

 

Inventorizacijos komisija:

 • Gražina Šarkauskaitė, logopedė, komisijos pirmininkė;
 • Inga Gadliauskienė, auklėtojos padėjėja, narė;
 • Valdonė Mauricienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, narė.
 • Asta Stainienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, narė.