Palangos lopšelio-darželio ,,Pasaka“ vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimo aprašas

Darbuotojų veiksmų vaikui patyrus traumą ar susirgus ir tėvų informavimo tvarkos aprašas

Palangos lopšelio-darželio ,,Pasaka“ pirmosios pagalbos organizavimo tvarka

Palangos lopšelio-darželio ,,Pasaka“ vaikų apžiūros dėl asmens higienos tvarkos aprašas

Palangos lopšelio-darželio ,,Pasaka“ atestacijos komisijos darbo tvarka

Palangos lopšelio-darželio ,,Pasaka“ vaiko gerovės komisijos aprašas

Vaiko gerovės komisijos darbo organizavimo tvarka

Palangos lopšelio-darželio „Pasaka“ bendruomenės narių etikos ir elgesio normos

Sprendimas dėl priešmokyklinio ugdymo organizavimo tvarkos aprašo

Palangos lopšelio-darželio ,,Pasaka“ asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Palangos lopšelio-darželio ,,Pasaka“ darbo tvarkos taisyklės

Palangos lopšelio-darželio „Pasaka“ darbo apmokėjimo sistema

Darbo apmokėjimo sistemos pakeitimas 2021-01-01

Palangos lopšelio-darželio „Pasaka“ smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas

Palangos lopšelio-darželio ,,Pasaka“ vaikų turizmo renginių organizavimo tvarkos aprašas

Palangos lopšelio-darželio ,,Pasaka elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai 

Palangs lopšelio-darželio ,,Pasaka“ darbo organizavimo karantino laikotarpiu tvarkos aprašas

Palangos lopšelio-darželio Pasaka ugdymo proceso organizavimas nuotoliniu būdu tvarkos aprašas

Palangos lopšelio-darželio ,,Pasaka“ vaikų neatvykimo dėl ligos apskaitos tvarkos aprašas

2020 m. gautos paramos lėšų panaudojimo ataskaita

Palangos lopšelio-darželio ,,Pasaka“ 2021–2023 metų strateginis veiklos planas

Palangos lopšelio-darželio ,,Pasaka 2020-2022 m. strateginis veiklos planas

Palangos lopšelio-darželio ,,Pasaka 2020 -2021 m. strateginio veiklos plano įvykdymo analizė

Palangos lopšelio-darželio ,,Pasaka“ vadovo 2018 m. veiklos vertinimas

Palangos lopšelio-darželio ,,Pasaka“ vadovo 2019 metų veiklos ataskaita

Palangos lopšelio-darželio ,,Pasaka“ vadovo 2020 metų veiklos ataskaita

Palangos lopšelio-darželio ,,Pasaka“ 2019 metų veiklos ataskaita

Palangos lopšelio-darželio ,,Pasaka“ veiklos planas 2021 metams

Palangos lopšelio-darželio ,,Pasaka“ 2021 metų veiklos planas

Palangos lopšelio-darželio ,,Pasaka“ 2020 metų veiklos ataskaita

Vaiko geroves komisijos aprašas 2020-08