Palangos lopšelio-darželio ,,Pasaka“ atestacijos komisijos darbo tvarka

Palangos lopšelio-darželio ,,Pasaka“ vaiko gerovės komisijos aprašas

Vaiko gerovės komisijos darbo organizavimo tvarka

Palangos lopšelio-darželio „Pasaka“ bendruomenės narių etikos ir elgesio normos

Priešmokyklinio ugdymo organizavimo tvarkos aprašas

Palangos lopšelio-darželio ,,Pasaka“ asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Palangos lopšelio-darželio ,,Pasaka“ darbo tvarkos taisyklės

Palangos lopšelio-darželio „Pasaka“ darbo apmokėjimo sistema

Darbo apmokėjimo sistemos pakeitimas 2020-08-31

Darbo apmokėjimo sistemos pakeitimas 2021-01-01

Palangos lopšelio-darželio „Pasaka“ smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas

Palangos lopšelio-darželio ,,Pasaka“ vaikų turizmo renginių organizavimo tvarkos aprašas

Palangos lopšelio-darželio ,,Pasaka elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai 

Palangs lopšelio-darželio ,,Pasaka“ darbo organizavimo karantino laikotarpiu tvarkos aprašas

Palangos lopšelio-darželio Pasaka ugdymo proceso organizavimas nuotoliniu būdu tvarkos aprašas

Palangos lopšelio-darželio ,,Pasaka“ vaikų neatvykimo dėl ligos apskaitos tvarkos aprašas

1,2 proc. GPM lėšų panaudojimo ataskaita už 2020 metus

Palangos lopšelio-darželio ,,Pasaka 2020-2022 m. strateginis veiklos planas

Palangos lopšelio-darželio ,,Pasaka 2020 -2021 m. strateginio veiklos plano įvykdymo analizė

Palangos lopšelio-darželio ,,Pasaka“ vadovo 2018 m. veiklos vertinimas

Palangos lopšelio-darželio ,,Pasaka“ vadovo 2019 metų veiklos ataskaita

Palangos lopšelio-darželio ,,Pasaka“ vadovo 2020 metų veiklos ataskaita

Palangos lopšelio-darželio ,,Pasaka“ 2019 metų veiklos ataskaita

Palangos lopšelio-darželio ,,Pasaka“ 2021 metų veiklos planas

Palangos lopšelio-darželio ,,Pasaka“ 2020 metų veiklos planas

Vaiko geroves komisijos aprašas 2020-08